Провеждане на 4 огледални информационни събития в Благоевградска област, посветени на 2015 Европейска година за развитие

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-22

КАКВО СЕ СЛУЧВА В ЕВРОПА?

Общини:  Благоевград, Петрич, Белица и Кресна

Тема: Солидарността като морален код на Европа

Виж Галерия


Дейности:    

 

  1. Дискусия:

Кои са сътресенията в Европа  и света?

- природни бедствия;

- безработица;

- войни;

- радикални идеологии;

- нови технологии;

- ксенофобия;

- какво още?

 

  1. Как Европа и нашият регион отговарят на световните сътресения? Солидарността като морален код на Европа. Европейска година за развитие 2015. (презентация)

 

  1. Съществува ли „европейско ние“?  /есета, разкази, предположения/

 

Партньори: Читалищата в Благоевградска област и Регионален информационно-консултантски център «Читалища»

 

Участници:  граждани от 4 общини в Благоевградска областКъм всички събитияTWEET to @ECinBulgaria