Проект „Човек и всичко“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-12-11

(Това се отнася по един и същи начин за хора, пиеси, работа, семейни отношения, общество, търговия, политика, наука, футбол, любов, всичко…)

ВИЖ  ГАЛЕРИЯ


Идея: Въздействие върху нагласите за личностно развитие при младите хора, увереност за социална и предприемаческа дейност, продължаващо образование по социални умения.

 

Партньор: ЮЗУ «Неофит Рилски“

 

Теми:

25 февруари: Какво прави ЕС за младите хора

18 ноември: Какво съдържа добрата презентация

24 ноември: Игровизацията като тенденция в бизнеса и образованието

10 декември: Екипен играч ли съм

 

ВИЖ  ГАЛЕРИЯКъм всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria