Събития:Проект «Бизнес общество – диалог между поколенията»

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-12-04

Студентски клуб по предприемачество в Стопански фаркултет на ЮЗУ «Неофит Рилски»

ВИЖ ГАЛЕРИЯ


Повече информация

Проект «Общата историческа енергия в Европа»

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-30

27 юни

Римска крепост „Цари мали град“


Повече информация

Провеждане на 4 огледални информационни събития в Благоевградска област, посветени на 2015 Европейска година за развитие

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-22

КАКВО СЕ СЛУЧВА В ЕВРОПА?

Общини:  Благоевград, Петрич, Белица и Кресна

Тема: Солидарността като морален код на Европа

Виж Галерия


Повече информация

Европейския средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” /17 – 19 год./

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-21

Работата на европейския средношколски клуб „Общество на знанието – европейски перспективи” през 2015 г. ще бъде насочена към развиване на лични и социални умения.

Цел:  развитие на личностния потенциал, подобряване на социалната интелигентност, създаване на условия за професионална компетентност .

 

ВИЖ ГАЛЕРИЯ


Повече информация

Европейски детски клуб «Децата на Европа. Образование без граници»

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-20

ВИЖ ГАЛЕРИЯ

 

Партньор: II ОУ „Димитър Благоев“

Ръководител: Галина Паскалева

 

Работата на Европейски детски клуб през 2015 година е насочена към създаване на условия за позитивно развитие на личността, основано на знания,  умения, ценности.


Повече информация

Проект „Писма от Земята”

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-05-30

29 май 2015

кв. Вароша, къща «Математика»

ВИЖ ГАЛЕРИЯ


Повече информация

Модел на ЕС Благоевград 2015 Гражданинът и европейските институции – познават ли се, разбират ли се?

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-03-27

Глажданинът и европейските институции – познават ли се, разбират ли се?

Europe Direct Blagoevgrad                        European Society Club AUBG

Гост лектор: Андрей Новаков

Американски университет в България

Зала „Аудиториум”

27 март 2015 г.


Виж Галерия


Повече информация

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 0000-00-00

Повече информация

Предишна Следваща
АРХИВ СЪБИТИЯ

TWEET to @ECinBulgaria